Klienci

Naszą ofertę kierujemy do następujących grup Klientów:


  • Gospodarstwa rodzinne
  • Spółdzielnie rolnicze
  • Gospodarstwa wielkoobszarowe (właściciele i dzierżawcy)
  • Gospodarstwa z działów specjalnych produkcji rolnej
  • Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
  • Przedsiębiorstwa zaopatrzenia rolnictwa
  • Grupy producenckie
  • Dealerzy maszyn rolniczych
  • Producenci środków trwałych dla rolnictwa;
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa